– Vi overtok et veldig nedkjørt vegnett. Vi har satt av midler til å reparere noe. Vi asfalterer høl etter høl og strekning for strekning, forteller Halvard Nyland, arbeidsleder i Viken fylkeskommune.

Oppenvegen og Sveavegen skal utbedres ved å gjøre mer omfattende tiltak. Det blir nå også gjort noen avbøtende tiltak. Et eksempel er Kapellvegen, som er som er fylkesveg 2296. Denne fylkesvegen fortsetter videre som Haakenstadlinna ned til Roa.

Travle dager

– Vi tar det vi får beskjed om å gjøre og vi har det skikkelig travelt nå, forteller Lars Tokerud, på jobb for Hadeland Maskindrift tirsdag.

Noen enkeltsteder får nå ny asfalt for å avbøte noen av de verste hullene og sprekkene. Det gjelder for eksempel Kapellvegen og Søndre Ålsvegen.

– Hadeland Maskindrift utfører oppdrag for oss. Med nærmere 65 mil fylkesveg er det mye å rekke over, sier Halvard Nyland.

Omfattende vegnett

Hadeland Maskindrift fikk i 2020 driftskontrakt med Viken fylkeskommune for fylkesvegnettet på Romerike vest og Hadeland i perioden 2020-2025.

Avtalen omfatter kommunene Gran (Innlandet, men med som en del av Hadeland), Jevnaker, Lunner, Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og deler av Eidsvoll, samt Ullensaker og Lillestrøm.

I Lunner er det fylkesveg 2282 Åslund-Korsrudlinna som får ny asfalt inneværende år, med 1130 tonn asfalt over en strekning på cirka 2,6 kilometer.