Her er de mest utsatte områdene for viltpåkjørsler på Hadeland

Det ble registret 211 kollisjoner mellom motorkjøretøy og vilt på Hadeland i 2019.