Her kan det bli enda rimeligere å kjøre

– Vi har også noen penger til å redusere bomtakster for, så vi har noen muligheter til å se på det. Jeg skal ta med meg saken.