Her lagres det alunskifer. Det bekymrer noen, men ikke direktoratet

Under riksveg 4 utenfor søndre tunnelåpning i Gran ligger det lagret store mengder alunskifer. Det bekymrer Anders Morstad, men Miljødirektoratets vurdering er at lagringen av de forurensningsutsatte massene ikke utgjør fare for miljø og helse.