– Høstferien er valgt for stenging fordi vi da unngår trafikk til og fra Trintom skole. Det gjør det enklere å utføre anleggsarbeid, forteller oppsynsmann Karel Fuhr i Gran kommune.

Flomsikring

Det er Åsmund Pettersen og sønn som står for arbeidet i området.

– Vi graver ny grøft langs Hovsvegen i forbindelse med flomsikring. Vi kommer til å grave over vegen også, derfor må den stenges. Dette arbeidet vil etter hvert også berøre Øvre Hovsgutua, forteller formann Robin Pedersen, som styrer prosjektet i Gran.

Først skal arbeidet langs Hovsvegen i gang. All fotgjengertrafikk vil bli henvist til Øgardsbakka.

Ferdig i november

Hele prosjektet skal være ferdig rundt midten av november. Det vil også bli skiltet når Øvre Hovsgutua, forbi Gran idrettspark og Hadeland videregående stenges. Da vil i så fall Søndre Ålsvegen og Nordre Ålsvegen bli trafikkalternativ til Trintom skole.

– Arbeidet som foregår i høstferien berører Hovsvegen og langs vegen. Ferietid gjør det enklere for alle. Uansett oppfordrer vi alle til å ta hensyn, det vil være mobilkraner i området i forbindelse med å få heist nye rør på plass, sier formann Pedersen.