Her var det butikk i 100 år. Nå er det stor interesse for det gamle landhandleriet

I 130 år har det tidligere landhandleriet stått i Molinna i Vestre Gran, og selv om bygget trenger en real rehabilitering er det mange som har vist sin interesse.