Gå til sidens hovedinnhold

Hjelpekilden inn på statsbudsjettet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Staten må bidra til at veien ut av lukkede trossamfunn blir så smertefri som mulig. Foresatte har ikke rett til å stenge barna sine inne i lukkede trossamfunn og nekte dem kontakt med verden utenom. Barnekonvensjonen sikrer barn selvstendige rettigheter, uavhengig av familiebakgrunn og kultur. Staten har plikt til å sikre at alle barn får mulighet til å utvikle seg fritt som selvstendige individer.

Den viktigste grunnen til at folk kvier seg fra å bryte ut av lukkede trossamfunn, er at de ofte mister hele sitt sosiale liv. Hjelpekilden er en organisasjon som blant annet jobber for å gjøre denne overgangen så enkel som mulig. Human-Etisk Forbund mener staten må sikre at Hjelpekilden, og eventuelt andre organisasjoner eller tiltak med tilsvarende formål, får en fast finansiering over statsbudsjettet.

I november 2020 viste NRK Brennpunkt dokumentarserien «Guds utvalgte». Serien dokumenterte alvorlige tilfeller av isolasjon og sosial kontroll av barn, uten at myndighetene makter å gripe inn. I Barnekonvensjonens artikkel 14 slås det fast at barns rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet skal respekteres.

Human-Etisk Forbund mener derfor at:

  • Hjelpekilden må få fast finansiering over statsbudsjettet.
  • Barnevernet bør bli mer oppmerksom på barns situasjon i lukkede trossamfunn, og gripe inn der de ser at Barnekonvensjonens artikkel 14 brytes.

Kommentarer til denne saken