– Honnør til Lindheim og Oulie

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Torsdag 17. desember fulgte jeg som mange andre med på Kommune-TV fra kommunestyremøte i Gran på Sanner hotell. Den største enkeltstående saken for Gran kommune i dette tiåret var til behandling i kommunestyret.

Det gjelder både som tiltak, med hensyn til framtidig økonomi for fellesskapet, og velferd for den enkelte i fellesskapet Gran kommune.

LES OGSÅ: Hva vil Pål-Arne Oulie?

Saken om bygging av nytt sykehjem var til behandling med foreslått vedtak om at kommunens rådmann kunne gå til slutning av oppdrag med entreprenør, og om bygging på Sagatangen.

I spenning fulgte vi forhandlingene og forsøkte i likhet med kommunestyrekollegiet å ta inn det faktagrunnlag vi forventet skulle presenteres fra rådmann Leif Vesterås, i tillegg ved engasjert prosjektleder Geir Haugan.

Opplevelsen av kommunestyremøtet på nett ble en selsom forestilling som toppet seg med at noen, (kanskje ordfører) med eller uten overlegg slo av lyden, og kanskje også noe av bildesendingen ved avstemmingen, slik at vi som satt hjemme ble fratatt muligheten til å få med oss dette. (Nok en gang skjedde dette når en viktig sak for oss som innbyggere ble behandlet og vi kun hadde Kommune-TV å forholde oss til.)

Selv om jeg har forsøkt å henge med i informasjon fra rådmannen ved å lese sakspapirene den lange veien fram satt jeg med mange spørsmål som jeg håpet skulle bli besvart med konkret og faktisk informasjon i denne kommunestyrebehandlingen.

Etter hvert forsto jeg at slik ble det ikke. Kommunestyrerepresentant etter kommunestyrerepresentant hadde gang på gang seriøse spørsmål og problemstillinger de ville ha besvart. Noe rådmannen ikke imøtekom de på. De ble også uten faktisk informasjon i mye etter rådmannens og prosjektlederens informasjon gjennom så vel foredrag som besvarelser på spørsmål.

Massevis av konkrete og relevante spørsmål var ikke besvart og ble ikke besvart. Ordfører Thorsen tok uansett sjansen på å føre saken til avstemning på det mangelfulle faktagrunnlag rådmannens og Gran Arbeiderpartis forslag til vedtak hvilte. Dette falt ut i avstemningen.

Det ble vedtatt et bordforslag fra varaordfører Oulie og representanten Lindheim, begge Gran Sp. Etter vedtaket ble det en del uvanlige kalamiteter, (tilløp til polsk riksdag) i møtet.

Jeg er ikke verken sjokkert eller overrasket over at avstemningsresultatet ble som det ble. Liknende vending i 12. time foregikk også da man unngikk å rive gymnasie-anlegget i Brandbu slik rådmannen anbefalte. I stedet oppgraderte man eksisterende anlegg til ungdomsskole. Da sparte man tresifret millionbeløp.

Grunnen til at slikt skjer er sannsynligvis at når folk skal beslutte, og i de alvorets stund blir satt under sterkt press mot noe de er utrygge på så «seirer folkevettet». Det skjedde også torsdag den 17.12. 2020 i Gran kommunestyre.

Realitetene som regulerer norske kommuners virke slik at de med trygghet skal gagne fellesskapet på beste måte står i kommuneloven. Loven er enkel å lese og lett å forstå, og ikke til å tolke feil.

I paragraf 13, 1. ledd heter det: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.»Skjer så i Gran kommune?

I intervju i Hadeland etter vedtaket forklarer varaordfører Oulie sitt initiativ blant annet med: «Det er for mye usikkerhet knyttet til både økonomi og om det ville dekket de faktiske behovene Gran kommune har, sier Pål Arne Oulie. Oulie forteller videre at kommunestyret har vedtatt en bestilling på en oppdatert behovsvurdering fra rådmannen, men ikke fått det.

Varaordføreren forteller altså i intervjuet at ikke engang han som sitter nær rådmannen som politiker føler at han har fått den nødvendige, faktiske informasjon fra rådmannen. Han understreker også at kommunestyret har bestilt informasjon, men ikke fått det.

Ser vi dette i lys av kommunelovens paragraf så forteller det at Gran kommune er kommet i en svært alvorlig situasjon: Rådmannen ville ikke eller kunne ikke «på forsvarlig vis» utrede; i hvert fall denne saken for folkevalgte organer. Han har meg bekjent ikke sagt fra at han ikke kunne gjøre den jobben, ei heller at han ikke ville gjøre den i henhold til den lovparagraf han er engasjert under. Årsak til dette kan være så mye. Hvem kunne påvirke? Det overlater jeg til den enkelte å reflektere over.

Det ble en del oppstyr i kommunestyret i Gran rundt det endelige vedtaket. Men jeg synes vi skal gi varaordfører Oulie og representant Lindheim honnør. De fulgte sin samvittighet. De brukte det motet som skal til for å trå ut av rekkene og å ta dissens.

Under folkevettets paraply vant de to flertall for sitt forslag med et hvileskjær for å sikre bedre faktagrunnlag i sykehjemssaken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken