(GD): – En representant fra viltnemda i kommunen var der og skulle skyte en skadet elgkalv. Noe skjedde, og vi antar at det er en kule fra vedkommende som gikk i veggen, sier politistasjonssjef Terje Krogstad ved Lillehammer politistasjon.

Det var flere som hørte smellet, men Krogstad har ennå ikke informasjon om det var vitner som så selve hendelsen.

Politiet kom til stedet og beslagla våpenet til viltnemdas representant. Vedkommende er avhørt og har status som siktet i saken.

– Vi ser alvorlig på saken. Ifølge loven skal jeger ha trygg og sikker bakgrunn når man skyter.

Krogstad er ikke kjent med at det skal ha vært flere fra viltnemda på stedet. Kriminalteknikere har gjort undersøkelser, og politiet ta opp igjen etterforskningen over helga og avhøre flere vitner.

– Vi vil prøve å belyse saken best mulig, før vi oversender den til påtalemyndighetene. De avgjør hvilken reaksjon lovbruddet får, sier han.

Politiet har varlset Lillehammer kommune, som viltnemda hører inn under.

GD har ikke fått oppnådd kontakt med viltnemda lørdag.

  • Viltlovens § 19. (human jakt)
  • Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.