Gå til sidens hovedinnhold

Høstens oppstart i prosjektkoret Schola Sancti Petri

Grunnet covid-19 valgte styret i koret Schola Sancti Petri å utsette oppstarten av sitt neste prosjekt «Kormusikk fra tre Hundreår» til høsten 2021.

Ditt Hadeland

Prosjektkoret har tilhold og flest sangere fra Hadeland, men har sangere fra hele Viken og fra Gjøvikregionen.

Fra oppstarten i oktober møtes sangerne til øving i Grymyr kirke. Sju øvingsdager er fordelt på fem helger fram til konserthelg 30. april og 1. mai neste år – i henholdsvis Tingelstad og Gjøvik kirke.

Ny, dyktig dirigent, Bernt Nordset, ser fram til å lede et stort kor og samarbeid med profesjonelle musikere og solister slik som Gunda-Marie Bruce, Astrid Sandvand Dalen, Olle Holmgren, Paul Kirby, Vidar Fredheim med flere.

Styret og dirigent i SSP ønsker sangere velkommen til prosjektet. Nye sangere kan melde seg på til korets sekretær Arnhild Engeset.

Ytterligere informasjon finnes på korets facebookside.

Kommentarer til denne saken