Høstfesten er et av årets store høydepunkt, og en god anledning for klubben til å vise hva medlemmene jobber med.

– Hvert år gjennomfører en 4H-er et 4H-prosjekt, enten alene eller sammen med andre. De bestemmer selv hvilket tema de skal lære mer om. Medlemmene jobber fram mot høstfesten, der de stolt viser fram sine prosjekter. Høstfesten er også en tradisjonsrik og hyggelig avslutning på 4H-året. Det var også underholdning, bevertning og loddsalg. Til slutt fikk alle godkjent 4H året sitt ved å motta merke sitt.

Toso 4H har i 2020 hatt 50 medlemmer i alderen 9–16 år.

Noen dager senere avholdt klubben årsmøte der årsplaner og regnskap ble vedtatt på demokratisk vis, og nytt styret ble valgt. Klubbstyret består av medlemmer, og de har ansvaret for å drive klubben gjennom et arbeidsår. 4H er medlemsstyrt, det vil si at det er medlemmene selv som bestemmer. På årsmøtet velger også medlemmene én eller flere voksne klubbrådgivere som gir råd, hjelp og veiledning til klubbstyret og klubben.

Klubbrådgivere ble: Gunhild Brekka, Linda Johnsen, Ingvild Bjørkerot og Monica Kornum.

En av årets kanskje viktigste saker og vedtak var at vi bestemte oss for navneendring, og fra 2022 heter vi Jevnaker 4H.