Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I strømsonene Sørøst- (NO1) og Vest-Norge (NO5) blir strømprisen 2 kroner og 29 øre per kilowattime på sitt høyeste.

Vi må tilbake til 4. mai i år for å finne høyere strømpris i disse områdene, skriver Europower. Prisen mandag er også en av de ti høyeste noen gang i NO1 og NO5 – i tillegg til å være en sommerrekord.

I Midt- og Nord-Norge blir prisen 3,8 øre på det høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Høyest snittpris i Sørvest-Norge

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 1 kroner og 61 øre per kWh. Det er 12 øre høyere enn på søndag og 1 krone og 10 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste snittprisen på strøm mandag finner vi i Sørvest-Norge på 3 kroner og 61 øre per kWh.

Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 2 kroner og 19 øre og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 2 øre.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie.

Lav strømpris i Midt- og Nord-Norge

I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 16 og 17 i Midt- og Nord-Norge, da på 1,7 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 2 kroner og 15 øre og Sørvest-Norge 2 kroner og 16 øre.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4 kroner og 46 øre og 1,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 61 øre og 30 øre per kWh.