Gå til sidens hovedinnhold

Høyre i regjering har gjort en forskjell i Oppland

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter åtte år i regjering takker vi for oss og overlater roret til Ap og Sp. Vi har mye å være stolt av og vi har gjort en forskjell for folk i Oppland.

Aldri før har så mange fullført videregående skole. Det er bra for næringslivet som sliter med å rekruttere fagarbeidere. Fagskolen Innlandet er betydelig styrket både med bredde i tilbudet og antall studieplasser. I tillegg har Erna i sin statsministerperiode åpnet Læringsfabrikken og katapulten på Raufoss. Det er av stor betydning for kompetansemiljøene og næringslivet i vår region.

Det var Erna Solberg som åpnet Cyberrangen på NTNU, og det var Høyre i regjering som gjorde det mulig for Gjøvik å bli universitetsby. Ringvirkningene av NTNU har vi bare sett begynnelsen av. Studentbyene våre Gjøvik og Lillehammer har fått et stort antall nye studentboliger og flere ønsker seg til oss.

Cyberforsvaret på Jørstadmoen er betydelig styrket. Dette er viktig både for nasjonal sikkerhet og for Innlandets fortsatte posisjon innen forsvar og forsvarsindustri. Regjeringen Solberg har tatt på alvor det Innlandsutvalget i 2016 sa i sin rapport, nemlig at Innlandet har store fortrinn og muligheter innen IKT, cyber og digitalisering.

Lokal forvaltning står sterkt i Høyre og i vår regjeringsperiode er antallet innsigelser betydelig redusert. Som kommunalminister ga Jan Tore Sanner i 2014 tydelig beskjed om at lokale vedtak skal tillegges betydelig vekt. Det er viktig for utviklingen i mange av våre kommuner. Vi har forenklet utmarksforvaltningen, utarbeidet fjellpolitikk og levert en egen strategi for fjell og innland som synliggjør både utfordringer og ikke minst de store mulighetene vi har.

Politireformen var nødvendig. Da Erna ble statsminister hadde hun et tydelig oppdrag om å endre politiet slik at de var tilpasset dagens samfunn. Det er bra for oss som innbyggere og Innlandet politidistrikt er et godt eksempel på hvor viktig det har vært å sette politiet i stand til å være til stede der kriminaliteten skjer, nemlig på nett. De har avdekket et stort antall overgrepssaker siden den gang.

Det er investeringsvilje og optimisme i næringslivet. Mange har hatt det tøft i koronaperioden og har måttet tenke nytt og endre driften. Noen har fått nye, gode ideer som bidrar til utvikling og nye arbeidsplasser. Høyre i regjering har senket skatte- og avgiftsnivået for næringslivet. Vi vet at verdier må skapes før de fordeles og derfor har næringslivet i Oppland fått mer enn 200 mill. til forskning og utvikling de siste årene. Selv om vi skulle kommet mye lenger er utbedringene som er gjennomført og igangsatt både på E6, E16 og Rv 4 viktige isolert sett, og kampen for enda bedre vei er ikke over. Det skal jeg bidra til fra Opplandsbenken.

Helse er viktig for oss alle. Med Høyre i regjering og Bent Høie som helseminister kom vi et betydelig skritt videre i sykehussaken. Jeg forventer at Ap følger opp slik at vi nå får etablert et hovedsykehus i Moelv, et stort akuttsykehus på Lillehammer og at Støre ikke forhandler bort helsetilbudet til folk i Oppland. Vi fortjener bedre enn det. De viktige private og ideelle helse- og omsorgsbedriftene i Oppland har styrket sin posisjon. Innføringen av fritt behandlingsvalg i rus og psykiatri har hjulpet mange enkeltmennesker og det har styrket institusjonene i Oppland.

Jeg håper Ap og Sp kan være mest opptatt av å ta vare på og videreutvikle det Høyre i regjering har fått til i Oppland. Utfordringene vi står overfor er betydelige og må møtes med aktiv politikk, endringsvilje og tydelig ledelse.

Kommentarer til denne saken