Kari-Anne Jønnes er en hardtarbeidende politiker med en imponerende produksjon av leserinnlegg. Nå finner hun tiden inne for å oppsummere hvilken forskjell Høyre har gjort i Oppland gjennom sine åtte år med regjeringsmakten. NTNU til Gjøvik og Cyberforsvaret til Lillehammer er nok det mest håndfaste, mens utviklingen av politireform, hovedsykehus og næringspolitikk nok er mer avhengig av øyet som ser. Og hvor dette øyet bor.

Men den største handlingen for å skape en forskjell nevner hun ikke, nemlig sammenslåingen av Oppland med Hedmark. Kanskje er det fordi det ikke er lett å beskrive hva endringen egentlig innebærer for andre enn ansatte i fylkeskommunen og i Statens vegvesen. Men mest sannsynlig nevner hun det ikke fordi det er vanskelig å se noen positive resultater av dette påfunnet.

LES OGSÅ: Høyre i regjering har gjort en forskjell i Oppland

Begrunnelsen for den ufrivillige sammenslåingen av fylkene var å gjøre dem sterkere samt å gi dem flere samfunnsoppgaver. Det er mange som savner dokumentasjon på at dette har skjedd eller i det minste er under utvikling.

Den informasjonen som kommer ut gjennom media tyder heller på at det nye Innlandet fylke kaver med omorganisering, underfinansierte oppgaver og tap av kompetanse. Spøkefulle kommentarer om «havnebyen Hamar» skyldes visst at alt havner der. Spørsmålet er om dette er særlig bra for det historiske fylket som har valgt Kari-Anne inn på Stortinget.

Vi venter på dokumentasjonen.