Selve avdukingen ble gjort av biskop Solveig Fiske.

Det er Stiftelsen Steinhuset som har stått bak gjenskapingen av et tapt brodert alterfrontale fra den gamle stavkirken på Bilden.

Gjennom flere år har en styringsgruppe og en referansegruppe jobbet med dette prosjektet, og ved hjelp av dyktige håndverkere er nå teppet ferdig.

Lokalt arbeid

Alt arbeidet er gjort lokalt. Ull kommer fra sau fra Hadeland, ulla er kardet og håndspunnet til brodergarn av Guri Snellingen, farging er utført av Hege Dagestad, bunnteppet er vevet av Gro Lyngstad og Olaug Salthe har gitt liv til teppet med sin brodering.

Prosjektleder Morten Stige redegjorde for historisk bakgrunn og arbeidet underveis med gjenskapingen. Det ligger mye arbeid bak materialvalg, farger, historiske tolkninger og kunstnerisk utfordring til den som skal gi teppet liv.

Uten sponsorer hadde ikke prosjektet vært mulig, og på vegne av de to lokale sparebankstiftelsene kom Jørn Prestkvern med mange tanker om kultur og samarbeid og viktigheten av frivillig innsats i lag og foreninger.

De som har gjort prosjektet mulig økonomisk er Sparebankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen JLN, Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Gran kommune, Gran allmenning, Vestre Gran Bygdekvinnelag og statens ordning med gaveforsterkning.

Ordfører Randi Thorsen takket også for innsatsen med blomster til prosjektlederen Morten Stige.

Severdighet

Nydelig musikk med Hege Rimestad, middelaldertoner av gruppen Ljod og en levendegjøring av historien bak Bildentekstilet av Randi Mossing, ga arrangementet en flott kunstnerisk ramme med høy kvalitet.

Selv om det originale teppet var et alterfrontale, skal det gjenskapte Bildentekstilet henge i Steinhuset. Figurene på teppet kan tolkes forskjellig, men en tolkning kan være at teppets to deler speiler det gamle og nye testamentet. Høyre side av teppet tolkes av de fleste som en Kristusløve, og venstre side kan være livet/skapelsen. Bildet er fylt av pust, som biskop Fiske uttrykte det. Det finnes ingen fasit, og det vil sikkert dukke opp mange tolkninger og synspunkt omkring teppet.

Da er hensikten oppnådd med å skape nysgjerrighet omkring både historien, kunstnerisk utførelse og bildetolkning.

Stiftelsen Steinhuset ønsker derfor alle velkommen til Steinhuset for å se huset og nå også med Bildentekstilet tilgjengelig.