«Etter henvendelse fra Foreningen Nordens hovedkontor i Oslo oppnevnte Brandbu formannskap i møte 21. november 1951 et arbeidsutvalg, bestående av res.kap. K.O. Mathiesen (formann) og formennene i ungdomslagene i bygden, hvis oppgave var å forberede dannelse av et lokallag.»

Slik starter Foreningen Norden Grans krønike – ført i pennen av Helge Stenersen. Stiftelsesmøtet ble arrangert på Vestoppland Folkehøyskole 14. februar 1955, og Stenersen ble valgt som foreningens første formann. Det er en fornøyelse å lese de håndskrevne protokollene fra den tiden – mye har nok endret seg, og innkallinger og sakspapirer blir ikke skrevet for hånd nå lenger.

Så er altså ikke foreningen i Gran 100 år, men likevel et av de eldre lokallagene som har eksistert sammenhengende som forening i Foreningen Nordens 100-årige historie. Mye har nok endret seg på de 64 årene som er gått siden foreningen til slutt ble stiftet på Vestoppland folkehøyskole 14. februar 1955, men fortsatt er aktiviteten i foreningen god, og medlemsmassen er ganske stabil på rundt 70 personer, skoler og foreninger. I tillegg jobber Foreningen Norden mye med skolene, og den danske forfatteren Mette Hegnhøj var 18.–22. november på skoleturné på mange skoler i distriktet: Trintom skole, Gran ungdomsskole, Jaren skole, Fredheim skole og Brandbu barneskole. I tillegg var hun på Røyse og Vik skoler i Hole.

Foreningen samarbeider godt med foreningene i Ringerike, Østre Toten og Nannestad, og det var mange tilreisende på «kulinarisk ekstremsport» da dette ble arrangert på Trivselshuset i Brandbu 1. februar. Foreningens økonomi er god, og gjennom samarbeidet med de andre aktørene i Hadeland Litteraturforum, bidrar foreningen til en aktiv kultur- og litteraturscene i Gran og på Hadeland.

Foreningen Nordens leder, Rune Mørck Wergeland, var invitert til å holde foredrag om temaet «Foreningen Norden 100 år – status på det nordiske samarbeidet». Han holdt et inspirerende innlegg om hva som er oppnådd gjennom 100 års folkelig nordisk samarbeid og hvordan Foreningen Norden har vært fødselshjelper for både Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Aktivt arbeid for å fjerne grensehindre, gjennom passfrihet i Norden, godkjenning av de nordiske landenes utdanninger og et sterkt språklig og kulturelt fellesskap, var blant temaene som ble trukket fram.

Men, det er også noen mørke skyer over horisonten, påpekte Mørck Wergeland; I København snakker man engelsk til skandinaviske turister og NRK ser seg nødt til å «dubbe» Pippi og Emil på barne-tv med norske stemmer. Det nordiske samarbeidet må videreføres, og det ligger mange muligheter innen et samarbeid mellom de nordiske landene. Med under en halv prosent av verdens befolkning, utgjør Norden verdens 10. største økonomi, fortalte lederen som i 2018 ble gjenvalgt for to nye år. Innenfor transport, forsvar og utenrikspolitikken er det også mange områder hvor samarbeidet kan styrkes, for å sikre at Nordens konkurransekraft styrkes ytterligere. Noe som er viktig for Norge, siden vi ikke er medlemmer i EU. Med et EU som knaker i sammenføyningene med Brexit og framvekst av nasjonalisme, vil Norden kunne stå sterkt også framover.

Helge Midttun ble valgt til ny leder i Foreningen Norden Gran på årsmøtet. Helge har de siste fem årene vært foreningens nestleder, og har god erfaring fra og kjennskap til Gran kommunes vennskapssamarbeid med Kungsbacka i Sverige, Saarijärvi i Finland og Favrskov i Danmark. Med seg fikk Helge Camilla Sagen som nestleder og et styre som i tillegg består av Sven Erik Solstad, Martha Berger, Arnfinn Nilsen, Kjell Sommerstad og varamedlemmene Grete Jorun Sand Dehli og Rune Meier. Sistnevnte gikk av som leder etter 7 år, og ble, i forkant av sitt forestående oppdrag i Sør Sudan, overrakt Gunnar Kopperuds bok «Vi som elsket Afrika» som takk for innsatsen.

Fremover kommer foreningen til å jobbe videre med satsingsområdene Hadeland Litteraturforum, forfatterbesøk på skolene og ny og spennende nordisk mat under temaet «kulinarisk ekstremsport». I august 2020 er Gran vertskap for nordisk vennskapstreff, hvor medlemmer fra våre nordiske vennskapskommuner og -foreninger i Sverige, Finland og Danmark møtes. Foreningen ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til våre aktiviteter i tiden framover.