Huset brant i 2006: 14 år senere skal Jeton bygge tomannsbolig på branntomta

Branntomt på Jevnaker skal bebygges, 14 år etter at et hus ble flammenes rov.