Det er på høy tid at vi retter søkelyset mot det som har hemmet utviklingen og skadet vår flotte kommune, og da det er ikke til å unngå at lyset treffer Gran Bygdeliste (GBL). Deres beslutningsvegring og manglende fremtidsvisjoner har skapt en negativ spiral som har hindret Gran i å blomstre i lang tid.

Det er tydelig at de mangler vilje til å satse på Gran kommunes fremtid. I stedet for å ta beslutninger og handle, prioriterer politikerne i GBL sitt eget markeringsbehov og stadige omkamper. Det virker som om de er mer opptatt av å bevare sin posisjon enn å skape positive endringer for innbyggerne i Gran.

Vi i Gran trenger politikere som ser utover sin egen tid, som har visjoner for kommunen og som er villige til å ta risiko, og de nødvendige stegene for å realisere dem. Dessverre har GBL vist liten interesse for å se fremover og ta tak i de utfordringene vi står overfor.

Vi bør ikke lenger tillate at GBL fortsetter å skade vår kommunes potensial. Det er på tide å sette Gran kommune på kartet igjen som et attraktivt sted å bo, jobbe og investere i.

Når valget kommer til høsten, la oss velge politikere som virkelig står for handling og ansvarlighet, slik at vi kan skape en lysere fremtid for Gran kommune. Vi kan ikke fortsette å akseptere beslutningsvegring, mangel på fremtidsvisjoner og manglende vilje til å satse.

La oss vise at vi ønsker en positiv endring for Gran, og gi vårt bidrag til en lysere fremtid ved å stemme på partier og politikere som har fremtidsvisjoner og ønsker å satse på Gran.