Kommunestyrets flertall i Gran, ved delt Sp, delt H og samlet GBL, har nettopp forkastet utredninger og arbeider til titalls millioner av kroner – som er jobbet med over mange år. Dette er arbeider og utredninger som kommunestyret selv har bestilt. I stedet velger flertallet å vedta noe som må kategoriseres som ett «påfunn». Benkeforslag er greit ved politiske personvalg, men ikke i kommunestyresalen når den viktigste saken i kommunens historie er til beslutning. Derfor har vi også nå et vedtak som er særs upresist og hvis konsekvensene i aller høyeste grad er uklare.

LES OGSÅ: Så mange spørsmål

Det som er klart, er at flertallsvedtaket betyr nye utsettelser og mer pengebruk på utredninger. Det er også klart at brukerne og ansatte må vente enda lengre på en løsning som alle er enige om at er nødvendig. Om det fortsatt finnes entreprenører som ved neste korsvei tar sjansen på å bruke tid/ penger på tilbudsarbeid i dette prosjektet, gjenstår å se.

Kommuneloven pålegger rådmannen å «påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Men i denne saken, en sak av største viktighet for kommunen og dens innbyggere, har altså det nevnte flertallet valgt å hoppe bukk over rådmannens lovpålagte utredningsplikt. Og dette gjør flertallet i en sak hvor kommunen (kommunestyret) allerede har brukt 10-talls millioner og mange år på utredninger og forberedelser.

Vedtaket er selvfølgelig ikke et utbyggingsvedtak, men ett fordekt utsettelsesvedtak. Hva som videre skal utredes er en smule uklart (uten at jeg har lest møteprotokoll – kun Hadeland). Men rådmannen skal helst besørge samtidig utbygging med SI av nytt LMS (og i samarbeid med Lunner), rådmannen skal sørge for arealeffektivitet og bemanningseffektivitet, han skal sørge for økonomisk handlingsrom tilstrekkelig til å utvikle Marka, økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde skoler og andre kommunale bygg og han skal unngå at eiendomsskatten økes for mye. Og mere til. Kanskje rådmannen bør utrede om mobile feltsykehus kan være løsningen? Feltsykehus kan enkelt plasseres både på Sagatangen og Skjervum, ev. enkelt flyttes mellom Sagatangen og Skjervum med vekslende flertall i kommunestyret eller ved fare for flom ...

Les også

Hva vil Pål-Arne Oulie?

Hvorfor får vi et slikt vedtak? Min gjetning er at enkelte i Sp fikk kalde føtter, men ikke var tøffe nok til å ta konsekvensen og derfor skyver en umulig oppgave over på rådmannen. GBL er taktiske og ser av vedtaket åpner for nye omkamper om Skjervum på senere tidspunkt. Hva Høyres representanter har tenkt har jeg ingen anelse om. Kanskje har de ikke tenkt i det hele tatt?

Les også

Vedtak om nytt sykehjem

Min dom er at dette er det mest uansvarlige vedtaket i Gran kommunes historie.

Jeg ser fram til å lese metervis med (bort) forklaringer de neste uker, måneder og år.