Etter vedtak i kommunestyret om nok en utsettelse av bygging av Helse- og omsorgssenter i Gran kommune, må jeg si at jeg på vegne av de ansatte ved Skjervum, er mildt sagt forbannet. Jeg er vel egentlig ikke overrasket, ref. det tidligere vedtaket om utsettelse av å bygge ny vegstasjon og barrierevaskeri, også forfattet av Oulie.

LES OGSÅ: Vedtok helt nytt Sagatangen-forslag – ble lagt fram «over bordet»

Har snakket med flere av de ansatte som bruker ord som skuffet, frustrert, lei meg og det de opplever som liten respekt for ansatte og den jobben de gjør daglig. De har stått i det, jobbet i et gammelt og lite formålstjenlig bygg, med hva det vi alle forstår gir av utfordringer og også eventuelle helseplager det kan medføre.

Mange har holdt ut, med det for øyet at etter alle år som denne saken har blitt jobbet med, endelig skulle bli et vedtak om igangsettelse og bygging av et sårt tiltrengt nytt sjukehjem – Helse- og omsorgssenter. Det at det atter en gang blir utsatt å sette spaden i jorda, kan få konsekvenser. Ansatte gikk også ut i avisa i desember og ga et godt bilde av arbeidsforholdene ved Skjervum. Jeg er også bekymret for rekruttering og det å beholde kompetansen.

Nabokommuner har nye sykehjem med god luft og gode arbeidsforhold. Tror det er fristende å søke seg dit for mange, når en ser hvordan vi behandler ansatte i denne kommunen.

Nå kan det vel også sies at Senterpartiets historie viser at arbeidsfolks rettigheter aldri har hatt noe stort fokus der i gården. I boka om skogsarbeidernes historie, «Den stolte sliter» fortelles om en bonde som ikke ville legge nytt tak på ei skogskoie med råttent og lekk tak, da det var «bare tømmerhoggere» som skulle sove der. Fristende å trekke sammenlikninger.

Det er ikke mange dagene siden Oulie var ute i avisa og fortalte oss at partiet sto på vedtak om bygging på Sagatangen, men det stemte ikke gitt. Det må være utfordrende å være samarbeidspartner med et Senterparti som til de grader vingler i alle retninger.

Har Oulie tenkt over hva en ny utsettelse av bygging vil gjøre med Gran kommune som organisasjon? All den jobbinga som er lagt ned i prosjektet på tvers av virksomheter med stor entusiasme og engasjement. Frykter at «lufta vil gå ut» av mange. Kanskje man ikke opplever et liknende engasjement i senere prosjekter, da man ser at den jobben man gjør er totalt bortkastet.

Av Oulie, som er så opptatt av økonomi, forventes at han kan svare på hvordan han vil forsvare dette vedtaket økonomisk.

  • Hva vil en utsettelse bety for økonomien?
  • Hva vil det få å si at man nå bare skal bygge sykehjemsplasser, og ikke heldøgnsbemannede omsorgsplasser i tilknytning til sykehjem?
  • Hvor skal omsorgsboligene bygges?
  • Hvordan skal de i så fall bemannes?
  • Hva skjer om det ikke blir LMS på Hadeland pga. ev. plassering av nytt storsykehus? Blir det da bygging, og hvor?
  • Hvor mye har helse- og omsorg prosjektet kostet hittil, og får Gran kommune igjen de investeringene ved eventuelt salg av Sagatangen, som noen ønsker?

Vedlikehold må gjøres på Skjervum i påvente av utsatt sykehjemsbygging. Det trengs mer enn noen malingsstrøk. Vi snakker i hvert fall 10 mill. Er det smart bruk av innbyggernes penger å investere så mye i et bygg som enten skal rives eller omgjøres til annet formål? Eller kunne de pengene blitt brukt til å ruste om skoler?

Bildeserie

Bli med inn: Slik ser det ut på Skjervum i dag

Takker for øvrig Oulie for årets julegave til ansatte og andre i Gran kommune.

God Jul!