Jeg har lyst til å si at en bør få flere folk til å flytte til Gran kommune. Det er fint å bo her. Det er fint med natur rundt omkring i Gran kommune. Det som må gjøres. Er å få flere arbeidsplasser til Gran kommune. En må oppgradere og vedlikeholde skolene over tid. En må vedlikeholde vegene i Gran kommune. En må vedlikeholde marka alders og sykehjem og offentlige bygninger. Det er mange hus som trenger vedlikehold. En får også vedlikeholde bondegårder rundt omkring i Gran kommune. En må kommunisere mere med de som bor her. Hvordan kan en få det bedre i å bo i Gran kommune? Gran kommune ligger jo fint til mellom Toten, Gjøvik. Roa, Lunner, Grua, Harestua. Oslo. Jevnaker. Dokka. En bør kommunisere mellom nærstedene og å få flere bedrifter til å komme til Gran kommune. En bør framsnakke Gran kommune. Gjøre det lettere for større bedrifter å komme til Gran kommune og å skape arbeidsplasser. Mindre tungvint byråkrati og å gjøre det lettere for små mellomstore og store bedrifter og å etablerere seg på Gran.

Jeg savner flere arbeidsplasser i Gran kommune. Hvordan kan en gjøre noe for at det kan skje? Jeg savner også et sosialt møtested for voksne folk som kan møtes og som en kan prate med ukjente folk som en ikke kjenner fra før av. Leie for å eie prosjektet burde finnes i Gran kommune også. Så flere kan få komme seg inn i boligmarkedet i Gran kommune. Det bør også være flere sosiale aktiviteter i Gran kommune. Flere hytter på lygna området skaper jo også flere arbeidsplasser. Gran kommune trenger også flere inntekter. Siden jeg skjønner Gran kommune har dårlig økonomi om dagen. Hvordan få økonomien i Gran bedre for kommunen og for innbyggerne?

Hva vil politikerne i Gran gjøre for at det skal bli bedre for folk som bor i Gran kommune og for folk som kan tenke seg å flytte til Gran kommune?