Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye veier, Kjell Inge Davik?

Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye veier

Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye veier Foto:

Av
DEL

MeningerNye veier fikk et svært tydelig oppdrag. Vi skulle få mer veg for pengene og utvikle et helhetlig hovedvegnett for å bygge sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Et oppgradert helhetlig hovedvegsystem som styrker næringslivets konkurranseevne, bedrer trafikksikkerheten, reduserer reisetidene og gir forutsigbar fremkommelighet for alle som ferdes på vegene i Norge.

Du har rett i at utbygging av riksveg har vært stykkevis og delt og du legger skylden for dette på politikerne. Jeg tillater meg å minne om en annen viktig årsak til at det har vært vanskelig å planlegge effektiv vegbygging. Kostnadsutviklingen har vært ute av kontroll. NTP 2018-2029 (side 61) dokumenterer at kostnadene på statlig vegbygging steg med 40 prosent på fire år. Det var behov for å gjøre noe.

Nye veier er en del av løsningen. Jeg håper at et omorganisert Statens vegvesen også blir det.

Nye riksveg 4-signaler har fått prosjektleder Odd til å låne ut de ansatte

Du skriver at det er Statens vegvesen som har planlagt de fleste av vegene som nå bygges ut. Det er «halve historien, og knapt nok det». Det har vært behov for å gjøre omfattende endringer i nesten alle planene som Nye veier har overtatt fra Statens vegvesen. Men kommunene har stilt sporty opp, og sammen har vi klart å redusere kostnadene og øke nytten for vegbrukeren og samfunnet.

LES OGSÅ: Byggestart for riksveg 4 Hadeland svever helt i det blå

Nye veier dokumenterer resultater. Da Nye veier ble opprettet fikk Statens vegvesen i oppdrag av Samferdselsdepartementet å regne ut hva det ville koste å bygge ut vår oppstartportefølje. Nye veier måler resultatene mot dette. Vårt mål er å redusere kostnadene i våre utbyggingsprosjekter med 20 prosent. I praksis betyr det at samfunnet får 30 milliarder kroner som kan gå til mer helhetlig vegbygging andre steder.

Måling er viktig, og vi blir inspirert av at Statens vegvesen har satt seg mål om å redusere kostnadene med 25 prosent i neste NTP-periode. Konkurranse virker.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med utbyggingsdivisjonen i Staten vegvesen for å fortsette det helt nødvendige arbeidet med å effektivisere norsk vegbygging.

Når det gjelder riksveg 4 konkret, har Nye veier vært tydelige på at det må gjennomføres en helhetlig utbygging av hele strekningen fra Oslo til Mjøsbrua. Vi registrerer at utbyggingsdirektør Davik legger skylda på regionens politikere for at det ikke har vært mulig å tenke helhetlig om riksveg 4 før nå.

Du skriver, Kjell Inge Davik, at Nye veier setter streker på et kart. Vegutbygging må skje med et langsiktig mål og da er streker på et kart viktig. Som vegplanleggere må vi arbeide sammen med lokale og regionale politikere og myndigheter for å utvikle gode prosjekt.

Våre analyser viste tidlig at det gir god nytte for samfunnet å utvikle et helhetlig vegsystem også på vestsiden av Mjøsa, men vi møtte sterk motstand fra Statens vegvesen på våre nye tanker. Allerede i oppstartsåret 2016 begynte vi å bruke verdianalyse som metode for å øke nytten for vegbrukeren og samtidig redusere kostnadene. Går det å si velkommen etter?

LES INNLEGGET FRA DAVIK: Kjell Inge Davik: Halve historien om rv. 4 og knapt nok det

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags