Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skjuler ordfører sannheten om Skjervum og Sagatangen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skjønner svært godt at mange i Gran kommune er lei av sykehjemsaken og at noen er så «frekke» at de tar saken opp på nytt. Når man ser feil disponering av midler og hvor dette bærer, må noen ta affære. Eiendommer forfaller, skoler vedlikeholdes ikke, og Skjervum helse- og omsorgssenter ble satt på vedlikeholdsvent da ordfører Knut Lehre (Arbeiderpartiet) allerede i 2012 dro i gang sin kampanje om å styrke Vassenden som regionsenter. Dette ser man resultatet av i dag!

I budsjettet for 2021 – 2032 som består av over 120 sider finnes en oversikt over prioriteringer, tall og planer på nedskjæringer, stillingskutt og reduksjon i tjenestenivåer ordfører og rådmann har fått med seg flertallet i kommunestyret på!

Allerede ved åpningen av Maxbo Gran etter flytting til Morstadvegen i mars 2014 holdt daværende ordfører Knut Lehre en klar tale om en ønsket utvikling av Vassenden som regionssenter. Dette ble innledningen til en lang kamp og en strid vist ved leserinnlegg og engasjement.

LES OGSÅ: Foreldre leverte 546 underskrifter til ordføreren: – Skolen skal ikke være en salderingspost

Det er lett å skjønne ordføreren når hun hevder at kostnader er lik ved oppføring av samme bygg på to forskjellige steder. Dette forutsetter at forholdene ellers er helt like, men det er de jo ikke. På Skjervum gjøres alt for å dokumentere problemene, på Sagatangen mulighetene som dessverre ikke finnes.

For å få forstå differansen mellom de to alternativene kan følgende presenteres:

Alle Opplysninger er hentet fra Gran kommunes budsjetter 2021 – 2032.

 • Den økonomiske sammenligningen er basert på at bygging av 65 nye sykehjemsplasser skal koste det samme på Skjervum som på Sagatangen.
 • Ombygging av Skjervum til 54 omsorgsplasser er beregnet til 63,3 % av kostnaden på Sagatangen. Ved ombygging av Skjervum blir investeringen lavere slik at tilskuddet vil bli begrenset til 45% av investeringen.
 • Avlastingsenhet og Solgløtt opprettholdes på Skjervum.

Tabellen viser merkostnadene på Sagatangen i forhold til på Skjervum:

 • kr 132,9 mill. kroner mer i investeringer
 • kr 86,4 mill. mer i låneopptak
 • kr 26,0 mill. mer med 2 % lånerente (Budsjettert 2 % rente i perioden 2021 – 2032)
 • kr 38,9 mill. mer med 3 % lånerente
 • kr 51,9 mill. mer med 4 % lånerente

Kalkylen på Sagatangen holder dessverre ikke mål. Går man videre med dette prosjektet må man regne med vesentlige tilleggskostnader som ingen har oversikt over. Dette gjør differansen mellom de to alternativene enda verre.

Forutsette kostnader på Sagatangen:

 • Ny bro over Vigga mellom parkering og nytt bygg
 • Støyskjerminger
 • Trafikksikringstiltak

Uforutsette kostnader på Sagatangen

 • Usikre grunnforhold i ytre soner
 • Utskifting av masser på usikker grunn
 • Jarenvatnet naturreservat og Viggas utløp
 • Parkeringsplasser

LES OGSÅ: Beliggenhet, kostnader og gjenbruk

Allerede på 30-tallet fant Gran Almenningsstyre ut at utvidelsesmulighetene på Sagatangen (Brohaug og Garveritangen) var relativt beskjedene.

Etter erfaringer fra Covid-19 og pandemi sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad at kommuner i Norge må la være å planlegge eller bygge store enheter som har til hensikt å samlokalisere andre helsetjenester sammen med sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter.

Plasser for spesielt sårbare grupper skal ikke samlokaliseres i et stort fellesskap. Ved senere utbrudd/pandemier reduseres smittefaren og det blir enklere å treffe tiltak. Det ligger et stort ansvar på alle som er ansatt for å ta vare mennesker med behov for omsorg.

Et fremtidig behov for sykehjemsplasser: (Ref: Utdrag Agenda Kaupang, Per Schance Orientering til Formannskapet 8. april 2021.)

I 2021 er det ifølge rapporten tilgjengelig 123 plasser.

Bygging av 119 plasser på Sagatangen vil gi en kapasitet som rekker til 2026 (Arealet på Sagatangen er allerede for lite før det er ferdig!)

Behovet beskrevet i rapporten:

 • 2030: 177 plasser
 • 2040: 250 plasser
 • 2050: 319 plasser

Ordfører vil sammen med sine allierte bygge nytt helse og omsorgssenter på Sagatangen nå – hvor vil de at neste byggetrinn skal bygges?

Dette svarer ordfører og varaordfører: Velkommen i åpenhet

Vi er glade for at Håkon Skjervum nå står åpent fram som avsender av informasjon som først ble publisert på ei anonym nettside, med lenke til en underskriftskampanje. Senere avdekket avisen Hadeland at nettsida var registrert i hans navn.

H. Skjervum hevder at opplysninger han oppgir er hentet fra «Gran kommunes budsjetter 2021-2032», men bare deler av det han legger fram er hentet fra kommunale dokumenter. Vesentlige forutsetninger, økonomiske beregninger og konklusjon om et redusert investeringsbehov må stå for hans egen regning.

Det er også levert inn et innbyggerforslag om å beregne noe tilsvarende det H. Skjervum tar opp. Rådmannen vil med bakgrunn i dette forslaget komme tilbake med en sak til kommunestyret slik at mer utfyllende svar kan bli gitt. Derfor nøyer vi oss med en kort, foreløpig tilbakemelding på noen av påstandene som reises.

H. Skjervum forutsetter at det ligger store besparelser i at dagens sykehjem på Skjervum skal kunne romme et kommunalt tilbud for barneavlastning og et for utviklingshemmede (Solgløtt), samt 54 omsorgsboliger for eldre. Han ser også ut til å forutsette at tomteareal skal kunne selges med en betydelig gevinst for kommunen.

Det er Husbanken som styrer tilskudd til nybygging og ombygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og deres retningslinjer tilsier imidlertid at det ikke gis tilskudd til bygg der det blandes ulike omsorgsbehov – som barn, psykisk utviklingshemmede og eldre i samme bygg.

Han ser også ut til å forutsette at Skjervum helse og omsorgssenter, som i dag har 50 rom til sykehjem der de fleste deler bad, skal kunne bygges om til 54 omsorgsboliger. Omsorgsboliger forutsetter imidlertid et betydelig større areal per boenhet enn sykehjemsplasser - og egne bad.

H. Skjervum henviser også til etalternativ i en foreløpig behovsberegning av Agenda Kaupang, som ble presentert for formannskapet 8. april. Her angis behov for 115 institusjonsplasser i 2040 og øvrig behov dekket av ulike typer omsorgsboliger. De påpekte også at en vesentlig større andel eldre i framtida vil ha demens, og et enstemmig kommunestyre har vedtatt at hovedbasen for demensomsorg skal utvikles på Marka. Tomtestørrelsen på Sagatangen er derfor ingen utfordring.

Vi verdsetter engasjement, Håkon, og inviterer gjerne til en prat over en kopp kaffe.

Randi Eek Thorsen, ordfører og Pål-Arne Oulie, varaordfører

Kommentarer til denne saken