Dugnadene startet i 2012, og arrangeres to ganger per år, vår og høst. Dugnadene er uttrykk for et meget godt samarbeid mellom hytteforening, Brandbu og Tingelstad Almenning og Lygnasæter.

Dugnadene bidrar til et godt samhold i hytteforeningen og resultatet er til glede for hytteiere og alle andre som bruker Lygnaområdet.

Lørdag 13. juni ble det lagt ferdig klopper fra hyttefeltet frem til Finnskjeggholen, fullført arbeidet med klopper langs Grevsjøen og merket ny trasé for deler av skiløypa til Lushaughytta. Videre ble det satt opp redningsbøyer og bygget gangbru med universell utforming ut til badebrygga ved Lygnavannet.

Fra arbeid på tidligere dugnader kan nevnes at det er ryddet og bygget klopper langs Jotunheimstien, bygget klopper rundt deler av Lygnavannet, ryddet sti over Skarvåsen, ryddet sti frem til Lushaughytta og bygget sykkelvei fra hyttefeltene langsetter Skjerva.

Denne gangen var det nærmere 50 deltagere som gjorde en flott innsats i strålende sommervær!