Gå til sidens hovedinnhold

I dette stortingsvalget er det naturens sin tur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er oppvokst på Hadeland og flasket opp med naturen både i Nordmarka og på Romeriksåsene. Slike naturverdier har i mange år tapt i konkurranse mot alle andre interesser i samfunnet. Det er på tide å la naturhensyn veie tyngre i alle politiske beslutninger.

Dette valget er et klima- og miljøvalg. Det står mellom mer av den katastrofale politikken som ødelegger klimaet og naturen, eller et stort MDG på Stortinget. Det vil være det viktigste som har skjedd for klimaet og naturen noensinne i norsk politikk.

FNs naturpanel har advart om at tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. FNs generalsekretær har sagt at verden nå fører en krig mot naturen, og at vi nå må slutte fred. Dette ser ut til å ha gått regjeringen hus forbi, og den forsømmer fullstendig sitt ansvar for å stanse tapet av natur.

Fra 2008–2019 ble det bygd ned 540 km², et areal større enn hele Oslo kommune, og ifølge SSB kan vi forvente like stor nedbygging de neste 10 årene, til tross for at forslaget til en ny Paris-avtale for naturen krever stans i nedbygging av natur. Regjeringen ofrer natur og matjord for å bygge motorveier, vindkraft og store hyttefelt. De tillater gruvedumping i artsrike fjorder, oppdrett i verdensarvområder og motorveier i naturreservat.

Dette er det stikk motsatte av hva klima- og naturkrisen krever av oss. MDG ønsker en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Naturvern kan ikke lenger være bevaring av småflekker i et voksende hav av ødelagt natur. MDG er det eneste partiet som går til valg på å lovfeste å stanse tapet av natur og begynne å bygge opp mer natur. Slik kan neste generasjon fremdeles oppleve en rik og variert norsk natur. Kommer vi over sperregrensen kan vi få det til. Da vil vi få 8–10 ganger så mange representanter på Stortinget, som alltid setter klima og miljø først.

Din stemme kan være avgjørende. Stem MDG i dag.

Kommentarer til denne saken