Til ordfører Randi Thorsen m.fl.

Det er et nedtrekk allerede inne i budsjettforslaget for neste år på skole på fire millioner.

I det endelig vedtatte statsbudsjettet for 2022 har staten bestemt en endring i tilskuddet per innbygger samtidig som det er lagt inn en post på kr 500.000,- per skole en kommune har i operativ drift.

For Gran kommune innebærer dette en direkte netto økning tiltenkt skolesektoren på ca. 1,8 millioner kr.

Såfremt jeg ikke har gått glipp av noe så har verken rådmann eller politisk ledelse i Gran lagt inn så mye som ei krone av dette til skolene i Gran.

Med tanke på det store behovet for nye skolebøker har ber jeg om at denne netto økningen avsettes til helt nødvendige kjøp av skolebøker.

Ny læreplan i grunnskolen har medført et stort behov for relevante bøker, og det er utrolig nok ikke avsatt noen midler til dette i formannskapets budsjettforslag.

Gran kommune har for øvrig aldri avsatt penger spesifikt til skolebøker og årets julegave fra regjeringen er derfor en utmerket mulighet for å gjøre dette for neste år.

Kommunen har i mange år senket den reelle summen våre skoler har på sine driftsbudsjett.

Selv i nominelle penger er for eksempel driftsbudsjett på Brandbu ungdomsskole, der jeg sitter i FAU, senket med nesten 100.000,- siste året og summen er den laveste noen gang.

Det er visstnok ment at skolens ledelse skal prioritere innen sine alt for små budsjett innkjøp av skolebøker, men siden et klassesett fort koster titusenvis av kroner er det egentlig utrolig at noen av skolene i det hele tatt har klart å kjøpe noen nye bøker siste 15 årene.

Store deler av bøkene som i dag brukes er utslitte og ikke minst fullstendig utdaterte.

Til sammenligning har Hadeland videregående skole kjøpt nye bøker etter ny læreplan der.

Dette kan muligens fortelle litt om ulik ressurstilgang, men i realiteten er det snakk om politisk vilje til å prioritere.

Våre unge har måtte betale en høy pris under covid-19-pandemien og etter de siste annonserte tiltakene ser det ikke ut som om det blir noen bedring.

Et lite håndslag til våre unge ville da være å forsyne dem med lærebøker som både er relevante og tilpasset den nye læreplanen i grunnskolen.