Tips når du skal kjøre på glattisen: - Jo høyere fart du har, dess vanskeligere blir det å takle bilen på glatt føre

Av

Nedbør om vinteren gir ofte svært vanskelige kjøreforhold. Men det finnes gode råd.