En rekke dataangrep på offentlig institusjoner har den siste tiden rammet Norge. Angrepene på Østre Toten kommune og Stortinget er dessverre bare to eksempler blant mange. Derfor mener Fagforbundet Innlandet at folkevalgte må prioritere viktigheten av IKT-sikkerhet i Kommune-Norge.

Kommunal Rapport kan melde at 4 av 10 kommuner er rammet av datakriminalitet og bare én av ti toppledere er tilfredse med datasikkerheten. Det handler om at en vanlig norsk kommune må ha kontroll over innbyggernes data og personlige opplysninger. Hvis ikke det er tilfellet kan det få drastiske konsekvenser for innbyggerne. Søknaden til barnehageopptaket eller søknaden om sykehjemsplass kan forsvinne, og sensitive opplysninger kan komme på avveie.

Dersom innbyggernes data ikke er trygge for dataangrep vil tilliten til kommunene svekkes kraftig. Dersom vi ikke sørger for et kraftig løft, kan vi få en situasjon hvor de digitale tjenestene kollapser og offentlige virksomheter blir stående på bar bakke. Fagforbundet Innlandet mener vi må gjøre alt for å forhindre dette.

Noe kan gjøres allerede nå. Stortinget må ta ansvar og sikre nok ressurser til kommunene for å heve IKT-sikkerheten hvor det er behov. Skoleringstiltak når det gjelder IKT-sikkerhet må tilgjengeliggjøres for alle ansatte i offentlig sektor, for alle vet at det er den enkelte ansatte som er førstelinjen i cyberforsvaret.

IKT-tjenestene bør drives av kommunens ansatte, slik at de ikke er underlagt kompliserte eksterne avtaler. Bruk av private skytjenester bør gjøres med varsomhet og det bør til enhver tid være god oversikt over hvilke tjenester som benyttes og hvor data lagres. Risiko- og sårbarhetsanalyser må være gjennomført for alle slike tjenester av ansatte med god kompetanse. Alle må ha god opplæring i IKT-verktøy. Det inkluderer også ledere som må gå foran som et godt eksempel.

Fagforbundet mener derfor at en viktig oppgave er å sørge for en tilstrekkelig IKT-sikkerhet i alle norske kommuner. Det er lenge til kommunevalget, men Fagforbundet Innlandet forventer allerede nå at IKT-sikkerhet løftes inn i programprosessen hos de ulike politiske partiene.