Gå til sidens hovedinnhold

In­vi­te­rer til «Jul på norsk» 13. de­sem­ber

Artikkelen er over 1 år gammel
Ditt Ha­de­land


Det har blitt en god tra­di­sjon at Gran Fri­vil­lig­sen­tral sam­men med Kir­ken i Gran ved dia­ko­nen og Brand­bu byg­de­kvin­ne­lag trår til med ar­ran­ge­men­tet «Jul på norsk» i før­juls­ti­da. Vi byr på norsk ju­le­fei­ring og byg­de­kvin­ne­laget bi­drar med god tra­di­sjo­nell ju­le­mat, kaf­fe og små­ka­ker på Triv­sels­hu­set i Brand­bu, fredag 13. de­sem­ber.

Alle er in­vi­tert til den­ne fes­ten, der vi mø­tes fra man­ge kul­tu­rer og med for­skjel­lig bak­grunn, for å bli bedre kjent med hver­and­re og ha en hyg­ge­lig kveld sam­men.

Ju­le­tre­et er selv­sagt på plass, så det blir gang rundt tre­et med ju­le­san­ger til og Ma­ri­an­ne dia­kon stem­mer til på pia­no­et. Og det skul­le ikke for­und­re oss at også en kro­ke­te, ko­se­lig fyr med sekk og rød lue på, plut­se­lig duk­ker opp med po­ser til alle bar­na.

Vi øns­ker vel­kom­men og min­ner om at alle barn un­der 16 år kom­mer gra­tis inn. Vil du være med mel­der du deg på in­nen 2. de­sem­ber til Fri­vil­lig­sen­tra­len v/Ire­ne.

Kommentarer til denne saken