Gå til sidens hovedinnhold

Inger Lise Stieng: Svar til allmenningsbestyrer Jensen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gir reguleringsplanen for Lygna sør Brandbu og Tingelstad Allmenning (BTA) lov til å gjerde inn hele hytteområdet sitt?

Mitt spørsmål til ordføreren handler om lovligheten av å sette opp et gjerde rundt hele hyttefeltet, slik BTA har gjort på Lygna sør. I «Områdeplan for Lygna sør i Gran kommune. Reguleringsbestemmelser» kan vi lese følgende: «Det tillates ikke inngjerding av tomtene. Det er tillatt å gjerde inn terrasse.» (pkt. 5.1.5) og «Området skal brukes til landbruksvirksomhet. (pkt. 9.1.1). Slik jeg oppfatter dette, er det forbud mot å sette opp gjerde rundt hyttene. BTA har bygget gjerde for alle hyttene under ett, etter å ha mottatt klager fra hytteeiere og deretter rådført seg med dem om løsningen. Er ikke det å omgå reguleringsbestemmelsene? Skal BTA også gjerde inn nye området som bygges ut?

Som kommunestyrerepresentant har jeg oversendt spørsmål til ordføreren om lovligheten av å sette opp gjerdet, og det kan ikke oppklares i et møte mellom almenningsbestyreren og meg. Hvis ordfører mener det er lov å sette opp gjerdet, kan nok også Fylkesmannen ha en oppfatning om lovligheten av dette. Og eventuelt spørsmålet om hvordan dette gjøres i tråd med lov og regelverk.

Jensen vil møte meg og snakke om gjerdet på Lygna. Det gjør jeg gjerne hvis det viser seg at BTA har lov til å gjerde inn hele området.

Dette er sakene som har stått på trykk i Hadeland
Inger Lise (53) reagerer sterkt på nytt gjerde på Lygna: – Dette strider mot lov om friluftsliv og retten til ferdsel i utmark

Lars Olav (62) om gjerdet på Lygna: – Vi vil ikke ha på oss at vi lager hindringer for friluftslivet

Kommentarer til denne saken