Viser til «hastverksmeningsmåling» utsendt av Gran kommune per SMS angående fylkestilhørighet. Merker via sosiale medier at mange ikke har fått SMS fra kommunen.

Som tidligere deltaker på Gran kommune sin innbyggerdialog der undertegnede gjentakende poengterer med at digitalisering av alle kommunens tjenester utelukker en stor gruppe som ikke er like digitaliserte og/eller på sosiale medier eller nett. Utsending av denne meningsmålingen viser at dette nå stemmer.

Sitter nå igjen med spørsmålet om det er riktig å utelukke denne forså vidt store gruppen. Mener Gran kommune at deres meninger ikke er bryet verdt i denne viktige saken?

Hvorfor/ hvordan har kommunen klart å rote til noe så enkelt, da de fleste av våre innbyggere har blitt registrert hos dere med telefon nummer i en eller annen forbindelse, for eksempel vaksine, hjelp i hjemmet, samt mange andre tjenester/ forbindelser?

Hvordan løser man at også de som ikke har mottatt får medvirkning? Her overlater Gran kommune igjen ansvaret til pårørende og/eller den enkelte. Riktig metode? Nei, absolutt ikke etter min mening.

Jeg har ikke mottatt SMS, men registrerer at enkelte mener spørsmålene i «hastverksundersøkelsen» er ledende – for å helle mot et tydelig ønske om fylkesbytte. Tar jeg feil? Hvorfor så hastverk Gran kommune?

Vil neste hurtigrunde være tiltenkt en storkommune med Lunner? Tror ikke jeg er alene om å tippe at dette er neste runde.

Har egentlig hørt at «hastverk er lastverk». Ønsker vi innbyggere å godta slike hurtigløsninger? Vil meningsmålingen uansett bli hensyntatt, der man friskt i minnet har hva som ble underkastet av Innlandets ledere?

Fortjener ikke alle innbyggere i Gran at dere gir en trygghet overfor oss d det vil si at ideen er grundig utredet, med både fordeler og ulemper. For så å dele tilegnet samlet fakta, nøytralt ut til oss?

Mener Gran kommune at vi igjen må bare ha tillit til dere metode? Magefølelsen min sier nei til slike hurtigløsninger som ikke inkluderer eller når alle. Litt usikker om det er bare meg som sliter med å svelge slike metoder. Uten nødvendig fakta følger man magefølelsen – man vet hva man har, men ikke hva man får.

Gresset på andre siden av gjerdet ser ofte mye grønnere ut helt til man kommer dit – det er strofer jeg sitter og tenker over.

Synes faktisk dette er for alvorlig til å ta slik hastverk avgjørelser, føler ikke Gran kommune på samme alvoret?

Så Gran kommune, hvordan løser dere nå dette – eksempelvis ved å bruke bedre tid som kan faktisk bidra til større trygghet hos deres innbyggere – samt inkluderer de som dere har glemt?

På Hadelandskonferansen i fjor, som de fleste av «oss vanlige folk» ikke prioriterer på grunn av høy pris, holdt Aslak Sira Myhre et superinteressant foredrag kalt «Lykkelig som liten». Anbefales uansett ståsted.

Der sa han blant annet:

Hva skal vi være i framtida? Vi må ta utgangspunkt i det vi er i dag og bygge videre på det. Trenger vi storkommune? Det er ingen utenom Hadeland som bryr seg om kommunestrukturen på Hadeland.

Ingen kommer til å investere på Hadeland på grunn av kommunestrukturen. Det finnes heller ingen oppgaver i forhold til næring, kultur og alt annet som ikke kan løses uavhengig av strukturer,

Det er bare de som bor på Hadeland som har noe de skal ha sagt og som har interesse av kommunestruktur. Gran som den største av Hadelandskommunene kan risikere at fokus i en storkommune blir utbygging sør for Grua.

Les også

Hadelandskonferansen: noe for deg også!

Hadeland er historisk sett en viktig del av Opplandene. Vi er et bindeledd mellom dalene og Oslo. I Akershus vil Hadeland være en forholdsvis ubetydelig utkant. Vi skal konkurrere om oppmerksomheten med Asker, Bærum, Lillestrøm og Ullensaker og andre tunge sentra.

Hvis alle Hadelandskommunene går til Innlandet, vil vi være en betydelig kraft her. Hvis Lunner blir i Akershus og Jevnaker i Buskerud vil Gran få størst tyngde ved å bli i Innlandet.