Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggerforslag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er en del av en gruppe bekymrede foreldre til barn i barnehage- og skolealder som har fremmet et innbyggerforslag - https://minsak.no/sak/2325 - vi håper får mange underskrifter.

Det kan resultere i en vesentlig innsparing ved bygging av nytt Helse- og omsorgssenter.

Dette har vi gjort da vi mener at kommunestyret ikke tilstrekkelig tar hensyn til den svært alvorlige situasjonen kommunen står i økonomisk.

Forslaget har en enkel begrunnelse men vi håper dette ikke er starten på en ny polarisert lokaliseringsdebatt. Vårt forslag er at kommunestyret ber rådmann innhente informasjon om kostnader for å rehabilitere dagens Skjervum samt et vesentlig mindre nybygg enn dagens prosjekt på Sagatangen.

Foruten den åpenbare gevinsten på klima og miljø tror vi at denne kan vise en mulighet for en vesentlig besparelse i forhold til de tall og beregninger som per i dag finnes for et helt nødvendig nytt helse- og omsorgssenter. Videre, som dere vil finne i vår begrunnelse, ser vi at det som ble omtalt som viktig for det lille flertallet som i forrige periode valgte Sagatangen ikke har samme styrke i dag.

Lunner kommune har ikke reddet prosjektets økonomi og deltar kun symbolsk.

Sykehuset Innlandet krever ingen spesiell lokalisering og de er også trygt plassert i lokaler som koster vesentlig mindre enn en deltagelse på Sagatangen vil gjøre. Med den anstrengte økonomien de har finner vi det lite troverdig at de vil godta en kraftig økning i husleie.

Kommunens økonomi har forverret seg vesentlig siste årene og med det som ser ut til å bli lånebehovet må alle steiner snues for at kommunestyret kan ta en god beslutning.

Vårt bidrag er å få tall på bordet som kanskje kan gjøre at våre skoler(og andre bygninger) får noe midler til nødvendig vedlikehold da kommunens investeringsplan ikke viser dette de neste 11 år.

Vi mener det viktigste for fremtiden er våre barn og ber alle legge tidligere kjepphester og posisjoner bak seg og enes om at alle tall må på bordet før kommunen (svine)binder økonomien for mange år fremover.

Kommentarer til denne saken