Innlandsbedrift fikk storkontrakt på Jaren stasjon

Kontrakten, som har en totalramme, på om lag 300 millioner kroner er ny rekord og den hittil største enkeltkontrakten for bedriften.