Inntektsfall på 14 millioner: – 2019 ble et år preget av at sportsbransjen hadde store utfordringer

Etter et meget solid 2018-resultat viser årsregnskapet 2019 en nedgangpå 14 millioner kroner i inntekter for skoprodusenten.