GRAN: Arrangementet har fått tittelen «Kjærlighet til landet er en del av troen» og holdes i auditoriet i Hadeland videregående skole. Arrangør av arrangementet er Islam Ahmadiyya som er en muslimsk trosretning med avdelinger i over 200 land. Trossamfunnet ble etablert i 1889 av Mirza Guhlam Ahmad. Harmoni uavhengig av tro, rase, kjønn eller posisjon i samfunnet er en sentral del av læren.

– Vårt budskap er kjærlighet til alle, ikke hat mot noen, sier Thomas Kårvand fra Brandbu. Han ble sjøl døpt i Den norske kirke og var medlem der til i 1999 da han ble muslim. Kårvand er med som arrangør av møtet lørdag.

Flere av de politiske partiene i Gran har fått invitasjon til møtet. SV, Frp, Ap og Gran Bygdeliste har så langt takket ja. Tidligere prost i Hadeland og Land prosti, Hans Erik Raustøl kommer også til møtet.

– Vi kommer til å stille med en av våre imamer og en annen taler. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål til panelet fra publikum, opplyser Kårvand. Han håper møtet kan bidra til at polariseringen blant ulike grupperinger på Hadeland kan bli noe mindre.