Driftsetaten i Gran kirkelige fellesråd starter nå våropprydding på gravplassene.

For å få et vårlig og ryddig inntrykk over hele gravplassen, rydder vi også graver som vi ellers ikke har i oppdrag å stelle. Pynt skal selvsagt få stå om det ikke er frosset. Av erfaring vet vi at det kan være ulike meninger om hva som er varig pynt på en grav, og hva som kan kastes.

For å unngå at det ryddes vekk løse gjenstander som graveier ønsker å beholde, anbefaler vi at lykter, bamser, tegninger og liknende tas inn før våroppryddingen begynner, og eventuelt settes tilbake etterpå.

Da unngår vi å såre noen når vi egentlig ønsker å gjøre det pent.

Håper på like godt oppmøte som tidligere år!

Ta med rive. Det blir servering av kaffe og kaker i etterkant.

Velkommen.