Planen lørdag 28. januar var å starte med isbading. Da Arvid Udo de Haes ikke fikk hull på isen på badeplassen ved Randsfjorden valgte lokallaget for Miljøpartiet de Grønne i Jevnaker og Lunner å bevege seg til vafler og varm drikke på Thorbjørnrud, framfor å hente tyngre verktøy.

Det var samtalen rundt temaet «Grønn politikk i økonomiske nedgangstider», samt årsmøte som tross alt var det viktigste på dagens agenda.

Lokallaget diskuterte viktige punkter i neste periodes valgprogram. Sirkulærøkonomi, vern av natur, viktigheten av landbruket på Hadeland, trygg ferdsel til og fra skole og fritidsaktiviteter, samt styrking av vilkår for lokalt næringsliv ble løftet fram i samtalen.

Lokallaget ønsker å gjøre noe litt annerledes i år, og starter prosjekt «maraton»: Miljøpartiet de Grønne i Jevnaker og Lunner vil stille lag til Ringeriksmaraton i august. Mest for gøy.

Styret består etter årsmøtet av:

  • Karina Ødegård, leder (kommunestyrerepresentant i Lunner)
  • Lennert Hug, nestleder (Jevnaker)
  • Bjørn Thomas Bergheim, økonomiansvarlig (Jevnaker)
  • Arvid Udo de Haes (kommunestyrerepresentant Jevnaker)
  • Kent A. Giskeødegård (Lunner)