Iver har tegnet «eget» sykehjem: – Jeg er mest bekymret for utgifter til det som ikke bygges nå

Iver Knarud har fått arkitekter til å tegne et alternativt forslag til nytt sykehjem på Sagatangen, basert på egne skisser. Hvorfor? Han er redd det planlagte sykehjemmet ikke vil dekke kommunens framtidige helse- og omsorgsbehov fram til 2030.