Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet før valgkampen pratet om at resultatet av fritt skolevalg ville være «skammens busstur» for elevene, må det være ganske pinlig at bussturen de angivelig fryktet, er blitt en realitet takket være dem selv.

Vi i Høyre elsker valgfrihet. Vi mener nemlig at frihet til å velge, mulighet til å påvirke eget liv og egen hverdag er en stor verdi i seg selv. Vi mener spesielt at valgfriheten skal gjelde for ungdom. Derfor vil vi ha fritt skolevalg for alle.

I utkastet til vårt nye partiprogram står det at «Høyre vil innføre modeller for fritt skolevalg i alle fylker». Det skal vi jobbe knallhardt for å få vedtatt på landsmøtet til våren. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må slutte å detaljregulere elevers valg og gi dem valgfrihet.

I Oppland hadde vi fritt skolevalg, der kunne du velge fritt hvilken skole du søkte deg til, men du hadde rett til å gå på din nærskole. Det er en perfekt modell for et spredtbygd fylke som vårt. I Innlandet har Arbeiderpartiet og Senterpartiet vedtatt «nærskoleprinsippet». Det virket kanskje forlokkende på de rødgrønne før valget, men hva førte det til? Jo – det førte til at elever i Gjøvik kjøres vekk fra sin nærskole i buss til en annen skole i regionen. I Gudbrandsdalen har det ført til at elever ikke har fulgt drømmen om hva de ville bli når muligheten til å gå på Otta eller Vinstra plutselig ikke lenger var der. Dette problemet vil ikke være der ved innføring av modellen man hadde i Oppland, slik Høyre ønsket seg. Likevel ser det ut til at når Senterpartiet og Arbeiderpartiet får på seg ideologiske skylapper bryr de seg ikke om hva resultatet av politikken måtte være; selv «skammens busstur», som de kaller det.

Skolen er til for å gi barna våre en god utdanning. Videregående skole er dessuten et viktig distriktspolitisk virkemiddel. Der Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker bo-tvang, ønsker Høyre bo-lyst, helt uavhengig av om bolysten ligger på Lillehammer eller i Gran. Høyre kompromisser aldri på kvaliteten i skoletilbudet og mener videregående skole i større grad enn i dag skal utvikles i tråd med næringslivets behov. Da utdanner vi elever for morgendagen, kanskje klarer vi til og med å skape bolyst for ungdommen som bor her. Det er det viktig at skolene tilbyr utdanningsmuligheter i tråd med det faktiske behovet i næringslivet slik at elevene får læreplass og innpass i arbeidslivet eller relevant kompetanse for videre skolegang.

Dersom vi ikke lar ungdom få følge drømmen sin mister vi dem på veien. Vi må tilby utdanninger som gir innpass i arbeidslivet og mulighet for desentralisert etter- og videreutdanning når den tid kommer. Og sist men ikke minst – vi må la ungdommen selv velge hvilken skole de vil gå på!