Det var med en dose sjokk og vantro vi ble overbrakt nyheten om at alternativet i rådmannens forslag til etableringen av oppvekstsenter på Grymyr er nedleggelse av Leikvoll og med det barnehagetilbudet i Vestre Gran.

Da det første sjokket nå har lagt seg forstår vi at dette forslaget påpeker hvor prekær situasjonen er, hvor langt unna bygningsmassen i Leikvoll er å kunne huse en barnehage i framtiden, og hvor nødvendig det er å stemme for etableringen av oppvekstsenter på Grymyr.

Det er lett å bli glad i Leikvoll. Det gamle huset har først rommet skole og siden barnehage i generasjoner. Med sin idylliske beliggenhet, solgule farge og hundre år gamle utseende er det nesten som å komme til et hjem borte fra hjemme. Men nostalgi er dessverre ikke nok for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Byggene må oppfylle dagens standard for drift, noe Leikvoll per dags dato ikke gjør. Da kommunen ikke eier bygget selv er det forståelig at det ikke er ønskelig å gjøre store investeringer i en presset kommuneøkonomi.

LES OGSÅ: Få oversikt: Dette bestemte de folkevalgte i Gran om turisme, skole-oppvarming og den gamle brannstasjonen – og mange fikk nye verv

Det kommunen derimot eier, og som har ledig kapasitet, er Grymyr skole. Det er allerede igangsatt et positivt samarbeid mellom skolen og barnehagen og det er utført undersøkelser blant både foreldre og ansatte som viser at det er en overveiende positiv innstilling til oppvekstsenter på Grymyr.

Dersom det skulle bli flertall for «ikke-alternativet», altså nedleggelse, vil det ikke finnes barnehagetilbud i mils omkrets, bokstavelig talt. De to nærmeste alternativene, Marka barnehage i Brandbu og Rakalauv i Granåsen er begge plassert 11 kilometer fra Grymyr.

En samlokalisering av barnehage og skole vil plassere barnehagen nærmere et tettsted, gi større spillerom med tanke på pedagogisk personale og bedre utnyttelse av kommunens egen bygningsmasse. Rådmannen peker på at innsparingen ved å flytte barnehagen fra Leikvoll til Grymyr dekker utgiftene som er nødvendige for å etablere barnehagen, og vi ser derfor ingen grunn til at ikke disse investeringene skal gjøres.

Gran Bygdeliste vil beholde en desentral skole- og barnehagestruktur. Gran Arbeiderparti vil ha vekst i alle grender. Senterpartiets mantra om å stoppe sentraliseringen skulle også tilsi at det er politisk forpliktelse til å beholde et barnehagetilbud også utenfor Viggadalen. Det nærmer seg frist for å søke om barnehageplass for høsten 2023 og ved oppstarten av nytt barnehageår bør oppvekstsenteret være etablert. Stem for oppvekstsenter!