Jeg velger å være positiv sjøl om koronatesten var negativ

Av

Det går alltid an å finne gyldighet for ordtaket «Veien blir til mens man går». For eksempel hvis du står værfast som bilist, under ei skakkblåst gran, i snøkaos langs omkjøringsveg øst for Skjerva.