Jens Andreas ble opptatt som medlem i 1982. Ole Johan Dahl, var da president. Jens Andreas var president i rotaryårene 1992 og 2017.

Han har ledet flere komiteer og vært med i styret flere ganger. I flere år, har han vært vår CICO (Club Internett Communication Officer). Han har vært en fremragende sekretær og er også i dag et «oppslagsverk», dersom det er noen historiske data vi vil ha tak i

Jens Andreas har jobbet mye med IT og hadde mange år på Follum. Han er også veldig opptatt av historie og spesielt motstandskamp og krigshistorie på Jevnaker.

En Paul Harris Fellow er en person som har blitt anerkjent som å ha gjort noe viktig for andre.

Jevnaker rotaryklubb er stolt av Jens Andreas og deler derfor ut Paul Harris fellowship til ham. Vi takker ham for innsatsen. Vi håper og tror at han i mange år framover vil fortsette å være en ressurs for klubben.