Koronapandemien har medført en betydelig nedgang i antall spillere i breddefotballen. Antall lag som er i aktivitet i høst er langt lavere enn før pandemien. En nedgang på 8 prosent, det vil si cirka 30.000 spillere i Norge er nevnt.

Etter en periode uten adgang til å trene med kontakt, var det mange som måtte finne noe annet å drive med. Særlig blant de eldste var frafallet stort. Men heldigvis ble det åpnet for de minste spillerne etter hvert. Og etter hvert som det ble åpnet opp, strømmet det til ned nye jenter som ville spille fotball bl.a. i Hadeland KFK. Mens klubben hadde totalt 114 spillere ved inngangen til pandemien, er det nå 152, en oppgang på hele 33 prosent. En gledelig framgang for klubben i en vanskelig tid.

Hva er årsaken? Først og fremst tre ting:

Brev hjem til samtlige jenter som skulle begynne på barneskole i år, noe som resulterte i rekordmange 1.-klassinger som har blitt med. Dessuten har klubben skjønt at det er mye fotballkunnskap blant de eldste spillerne i klubben. Å bli trent av unge damer, har vært en suksessfaktor for rekruttering. Morsomme øvelser og noen å se opp til er ikke å forakte. Plutselig har antall kvinnelige trenere i klubben økt fra nesten ingen til 11, og på flere av de yngste laga har unge damer med fotballerfaring overtatt hele treneransvaret.

Det er ingen grunn til at denne utviklingen ikke skal fortsette framover. Det siste viktige som har skjedd, er et godt kamptilbud lokalt. Lokalfotballen for jenter 6–9 år har fått lov av fotballkretsen å avvikle sine kamper som såkalt «isbjørnserie», en idé som er lånt fra håndballen. Dette er unikt for lokalfotballen her på Hadeland. Harestua IL, Grua UIL, Lunner FK og Hadeland KFK har rotert på å lage helgeturneringer for alle laga sine i jentefotballen opp til 9 år. Og det har vært stor innsats og mye moro både for spillere og tilskuere.

Når vi spør jentene sjøl, er det første svaret vi får av 9 av 10 jenter, at de spiller fotball fordi det er gøy. Trenerne fortelle om at jentene har hatt veldig godt av trening og kamper. Mens de startet opp nølende og usikre, er det nå full fart inn i taklinger og kamp om ballen. Det skal være både litt tøft og moro å spille fotball.