Gå til sidens hovedinnhold

Jevnaker historielag feiret sine 50 år

Ditt Hadeland

Den 27. august kunne 91 medlemmer og innbudte gjester ønskes velkommen av Jevnaker historielags styre og jubileumskomité, til en stor markering av 50 års virksomhet. Stedet for festen var Kistefos Museum. Laget hadde fått leie det store selskapsteltet til museet, og det ble vi veldig fornøyd med. Grunnet smittevernregler som fortsatt gjaldt, kunne ikke jubileet avholdes på Thorbjørnrud hotell, som opprinnelig var planen, siden vi ble så mange som 91 personer.

Styret tok imot gjestene, som var pyntet til fest. Og teltet var flott pyntet opp til jubileet, nydelig oppdekket og med høstlige blomster. Leder Gerd Anita Fjeldstad ønsket hjertelig velkommen og var storfornøyd med en så stor oppslutning rundt jubileet, og overlot ordet til kveldens toastmaster, Finn Grøstad.

Grøstad loset oss gjennom kvelden, og holdt styr på det hele. Menyen var spekemat fra Øvre Kjekshus Gård samt marsipankake og kaffe til dessert. Gudmund Bakke var hovedtaler og snakket om Gudmund, som bare han kan gjøre. Et fint historisk tilbakeblikk.

Gudmund Bakke var hovedtaler og snakket om tiden «før i tida» på Jevnaker og på Nesbakken. Nostalgiske bilder kom opp i hodene våre, da Sportskafeen, Glimtgården, Nesbakkens andre fine trebebyggelse ble omtalt. Personer som levde på den tiden, ble nevnt og mange oppnavn på personer kom også opp Fortalt av Gudmund, som bare han kan gjøre. Et fint historisk tilbakeblikk.

Per Ole Rønning, holdt også en god tale. Fortalte om Historielagets opprinnelse og hvordan det hele kom i gang i 1971. Om at laget reddet Drengestua fra forfall og om oppussingen og innvielse av den som lagets møteplass, sin arena. Han fortalte også om Kistefos tresliperi fram til i dag, og også om at det nå er blitt museum. Fint og artig å få den historien også. Jubileumsfesten ble altså holdt på historisk grunn.

Leder Gerd Anitas tale var i takknemlighet til de som startet opp, som gikk foran, til alle som har vært ledere, og ikke minst til sittende styre og jubileumskomité. Med et slikt godt styre, og med alle positive medlemmer som bidrar, hele tiden, er det lettere å være leder. Takket for kulturen som er bygget opp gjennom 50 år, som består av stort engasjement, deltakelse, kunnskapsrike medlemmer som deler sin kunnskap, omsorg og hjelpsomhet for laget og for hverandre. En slik kultur kan man ikke be om, men den bygges over tid. Trakk også fram at Historielaget er en arena for innbyggere med historisk interesse og som liker den sosiale biten i tillegg, og betydningen av lagets eksistens.

Kultursjef Øyvind Nordstrøm overrakte en pengegave fra Jevnaker kommune og hilste fra ordfører Morten Lafton. Han sa i sin tale bl.a.: Når kommunen skal rigge for utvikling – rigge for framtida – må dette alltid gjøres på grunnlag av vår identitet, kultur, og felles historie. Folk er på søken etter det ekte, det autentiske, og det rotfaste. Og det er vel en ting både kommunen, historielaget og hagelaget kan være enige om: Det er sterke røtter som sikrer en god vekst. I Norge har Riksantikvaren gitt norske Historielag et helt spesielt ansvar innenfor kommunal kulturminneforvaltning- og planlegging kommunens historiske og kulturelle identitet.

Jevnaker skal starte opp sin lokale kulturminneplan i 2022. Vi ser fram til et godt, spennende og framtidsrettet arbeid. Det er svært gledelig å se at Historielaget har økende medlemstall. For jammen er det mange på Jevnaker som er genuint opptatt av vår lokale historie og identitet. Historielaget er faktisk Jevnakers tredje største forening. Bare voksne medlemmer: Jevnakers største forening. Derfor: Ikke bare en del av mangfoldet, men en sentral, sterk og viktig kraft i Jevnakers kulturliv. Det har dere vært i 50 år – og de neste 50 år vil Jevnaker Historielag være viktigere for kulturkommunen Jevnaker enn noensinne, sa Norstrøm.

Randsfjordmuseet ved Edvin Straume, Årbok for Hadeland ved Liv Kari Sogn Øiom og Gran Historielag ved Harald Hvattum kom også på talerstolen med gratulasjoner, oppmerksomheter og hyggelige tilbakemeldinger.

Leder Gerd Anita overrakte blomster og en pengegave til Per Ole Rønning som hadde hatt ansvar for layout til Historielagets flotte nye jubileumshefte, i tillegg til sine skriftlige bidrag til boken. Utrolig stor jobb. Hovedinnleggene til boka sto Jan Erik Klinkenberg og Torleiv Johnsrud for, disse fikk også blomster og rosende ord Likeså Hovedtaler Gudmund Bakke og toastmaster Finn Grøstad. Tusen takk for stor hjelp og innsats. Per Ole tok ordet og ga faktisk pengegaven han fikk, tilbake til historielaget til bruk til medlemsaktiviteter eller annet styre mente kunne være fornuftig. En flott gave til laget. Kasserer i historielagets styre, overrakte blomster fra hele styret og jubileumskomiteen til Gerd Anita, og takket for hennes store engasjement og arbeid som leder, både med selve jubileet, og i styret.

Styret takker igjen Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Skue Sparebank og andre næringsdrivende på Jevnaker for at de økonomiske bidragene, slik at laget fikk trykket den fine jubileumsboka og ikke minst dele den ut til alle husstander i Jevnaker og til alle medlemmer.

Kvelden ble avsluttet med koselig musikk av Kaffelaget, bestående av Børge Myhre, Per Otto Brørby og Roar Karlsrud. Børge Myhre leste sitt eget fine dikt, «Veståsen». Takk alle samen for at det ble en så verdig, fin og trivelig jubileumsfeiring!

Ref: Åse B og Gerd Anita F

Kommentarer til denne saken