I sommer, i juni, arrangerte Jevnaker historielag en ettermiddagstur i Jevnakers nærområde. Korona-situasjonen tillot at medlemmene våre endelig kunne treffes igjen. Det var et etterlengtet treff.

Per Ole Rønning var guide, og viste vei denne ettermiddagen for 50 fremmøtte medlemmer og andre. Han tok oss med på en tur i vårt flotte historiske område. Turen startet ved Hadeland Glassverk. Her fortalte han om Hadeland Glassverk og dens etablering i 1762, om eiere og produksjon ved verket. Om Thorbjørnrud, nå hotell i Brynestads eie, om Låven som nå er serveringssted, om Dahlsgården også kalt Andersgården fra 1878 som hadde fire rom og kjøkken i hver etasje. Om fullmektig Dahl, om Rasmus Andersens søndagsskole i egen stue, som faktisk var den første av sitt slag. Andersgården ble i 1996 restaurert til selskaps og møtelokaler. Videre hørte vi om Kokkestua – gjestgiveri – skysstasjon – dampskipsbrygge. Om Wetterquist gården også skysstasjon med venterom.

Turen gikk videre til fots, opp ved Jevnaker Metodistkirke.

Stopp 2: I en av årbøkene for Hadeland, står det om denne kirken. Per Ole fortalte videre om Jevnaker Hotell, dens historie og aktiviteter, bl.a. i 1940 brukt som lasarett for skadede soldater fra frontlinjen og om gjester som hadde bodd der, bl.a. Troskij i 1936.

Om meieridriften som startet opp i 1870-årene. Det første forsøk på meieri var et samarbeid mellom noen bønder i Nordre Jevnaker. Litt senere bygde noen gårdbrukere fra Østre Jevnaker et meieri i Vangsbakken..

Randsfjord Meieri ble startet 1883, andelseiere fra Jevnaker og Haugsbygd. Meieribygningen ble bygd med teglsten fra Nesbakken teglverk og Nedre Vang teglverk. Stod ferdig i 1886 og melkelevering startet 3. januar 1887.

1937 ble navnet endret til Jevnaker Meieri. Mange husker Bentsen og Roald Grøtterud som meieribestyrere. Her var også meieriutsalg. Meieriet ble nedlagt på 1970-80 tallet.

Stopp 3: Baskerud, husmannsplass under Moe, Baskerudgata og veisystemer - Belleve med utsikt over fjorden.

Stopp 4: Utsikt mot Grønland og fjorden, Jevnaker kirke, Gamleveien, nedre veien fra starten av 1900-tallet, om historien fra 1716 da svenske dragoner red forbi på vei til Norderhov, om brannen i en arbeiderbolig nede på glassverket i 1867 som var foranledningen til det første bygget på Grønland i 1869, om Grønlands navn og historie, om boliger på Hadeland Glassverk, om Nybygget, gammel og ny del, de første husene fra 1919-1921 med enkehjemmet Maries Minde, Jevnaker Stasjon – Bergensbanen og taubanen fra stasjonen som gikk opp og inn i Moesmoen.

Stopp 5: Minehuset, tyskernes aktivitet under krigen og ammunisjonslageret.

Stopp 6: Eksersisplassen og bygningene ved innkjøringen til Moe – kanonhuset 1786, telthuset fra 1755. Om Kveldsrud som tilholdssted for Hadelandske infanteri og kompanisjef.

Stopp 7: Ved bunker. Hvordan disse var bygd og hva de ble brukt til. Nå hadde vi kommet opp i Moesmoen, her ble det kaffe-rast på toppen av bakken ovenfor Midtmokrysset. Per Ole fortalte om istiden, Midtmoen, Midtmoveien, Mølleveien, møllene i Bergerfoss og slaget i Moesmoen i 1940, om barneaktivitet med fotballbanen og de som var aktive der og om Randsfjord tremasse- og papirfabrikk.

Takk til Per Ole for tre historietimer, og fortellinger fra en svunnen tid Det ble en svært vellykket ettermiddagstur i et nydelig sommervær, fin kveld å være på tur i, da smaker kaffen ekstra godt!

Takk til dere alle som var med på denne fine turen. Gleder oss til neste tur.