Mandag 9. juni var jeg tilstede på en merkelig forestilling på Thorbjørnrud. Denne ble presentert som «et felles kommunestyremøte for de tre kommunene Gran, Jevnaker og Lunner», der tema skulle være store endringer i det kommuneeide og folkekjære Hadeland Energi. Men forestillingen, eller sirkuset som Jevnakers ordfører har kalt det, viste seg etter hvert å være et eksperiment med tre forskjellige møter arrangert i samme rom, samtidig.

Manus var skrevet av rådmannen i Gran, men virket å være uferdig. Dette var sendt ut til deltagerne, og bare til disse, på forhånd, men med så kort frist at de færreste hadde fått satt seg inn i stoffet.

Håpet var at forestillingen ville være forklarende.

Men sånn ble det ikke. Det virket ikke som hverken regissører eller skuespillere hadde fått øvd på forestillingen. Manusforfatteren virket usikker på hvorfor temaet var hemmelig og forestillingen lukket. Og bare Rune Meier fra Gran Høyre hadde kostyme. Den flotte uniformen med armbindet SD (betyr «stridsdommer») ga han imidlertid et overtak i forestillingen.

Først stemte Gran og Lunner for å slippe alle som ønsket det (les pressen) inn i salen og gjøre tematikken kjent for alle. Jevnakers ordfører bestemte dermed at dette også skulle gjelde der i gården. Siden dette gjorde at forestillingen måtte avkortes kraftig ble Lunner og Jevnaker enige om å utsette møtet, og gikk hjem.

Men stridsdommer Meier fikk nå med seg sitt Gran kommunestyre på alikevel å lukke forestillingen, fortsette spillet og gjøre vedtak i den felles saken. Hvordan dette foregikk vet vi selvfølgelig ikke, bortsett fra at det hele endte helt annerledes enn hva som var utgangspunktet: Et felles kommunestyremøte om en sak som det var viktig å løse i fellesskap.

Hvorfor var det viktig å løse denne saken i fellesskap? Hadelandskommunene har i dag til sammen 51 % av aksjene i Hadeland Energi, mens 49 % eies av Buskerud og styres fra Drammen. Dette gir Hadeland flertall i styret og i generalforsamlingen. I det øyeblikk en av kommunene går alene er denne makten borte.

Det faktum at den omtalte forestillingen endte med at Gran kommunestyre brøt den felles eierstrategien med nabokommunene og på alles vegne vedtok å gi fra seg styringen over strømnettet på Hadeland gir derfor ettertanker.

Det er nesten ironisk at dette foregikk den samme dagen som det ble publisert at et flertall av befolkningen i Lunner nå er positive til å gå inn i en felles kommune med Gran. Visstnok fordi vi tenker så likt. Demonstrasjonen av at «Gran er seg sjøl nok» ble dermed litt komisk.

Dette gjør det f. eks. naturlig å spørre om befolkningen på Harestua vil få like mye innflytelse over lokalsamfunnet sitt i et eventuelt «Hadeland Kommunestyre» der et flertall av representantene er fra Gran som de har i Lunner Kommunestyre hvor representanter fra Harestua og Grua snart har rent flertall.