Mange vil bosette seg i Jevnaker

Artikkelen er over 3 år gammel

Jevnaker var et av de sterkeste boligmarkedene utenfor Oslo og Akershus i 2016. Lavere prisnivå enn i naboregioner og utbygging av infrastruktur er medvirkende årsaker.