Hjelper folk til å hjelpe seg selv

Øyvind Sogn.

Øyvind Sogn. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mandag kveld starter Jevnaker Frivilligsentral opp igjen med selvhjelpsgruppe for mennesker som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med.

DEL

– Målsettingen med selvhjelpsgruppearbeidet er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvaliteten hos den enkelte gjennom det samspillet som oppstår mellom deltakerne», skriver leder Øyvind Sogn ved Jevnaker frivilligsentral i en pressemelding til Hadeland-

Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å beskrive arbeid i selvhjelpsgrupper uten fagfolk som styrer eller leder gruppa. Gruppene er ofte startet av en igangsetter som er med de første gangene, men kan også komme i gang uten.

– Jevnaker frivilligsentral har igangsettere som er sertifiserte, gjennom et kurs i regi av Selvhjelp Norge, forteller Sogn.

Ulike problemer

Deltakerne i ei gruppe trenger ikke å ha samme problem og det spiller heller ingen rolle hva problemet er. Det kan handle om håndtering av sykdom, angst, sorg, ensomhet, depresjon, utbrenthet, rus eller problemer i arbeidslivet. Det kan også handle om livets overgangsfaser eller om en vanskelig pårørendesituasjon.

– Du er med så lenge du selv føler behov for det. Gruppene er lederløse. Alle er deltakere og alle har ansvar for gruppas utvikling. I gruppa trener du på å sette ord på tanker og følelser sammen med andre.

Frivilligsentralene på Hadeland har som målsetting å spre informasjon og bidra til å starte opp selvhjelpsgrupper. Frivilligsentralen på Jevnaker bidrar med informasjon og kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp.

Koordinerer gruppene

– Frivilligsentralen starter opp og koordinerer arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Her vil du treffe mennesker som kan fortelle om selvhjelpsgrupper og hvordan disse kommer i gang, og igangsetterne bidrar med erfaring fra selvhjelpsarbeid ved oppstart av gruppene, forteller Sogn.

Han oppfordrer folk som vil vite mer om det lokale arbeidet til å ta kontakt med frivilligsentralen.

En selvhjelpsgruppe er en lukket gruppe med fire til åtte deltakere, både menn og kvinner. Gruppene har faste møtetidspunkter og en fast tidsramme. Deltakerne må dessuten skrive under på en taushetserklæring og de har meldeplikt.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken