"Styret i Hadeland energi (HE) anbefaler sine eiere at datterselskapene Hadeland energi strøm og Hadeland energi nett fusjoneres med tilsvarende aktiviteter i Energiselskapet Buskerud (EB)."

Slik lyder pressemeldingen sendt ut fra HE-styret klokken 10.00 torsdag. I samme øyeblikk ble det publisert en børsmelding med tilsvarende budskap.

- Beholder betydelig eierandel

Energiselskapet Buskerud eier i dag 49 prosent av aksjene i Hadeland energi. De tre hadelandskommunene har den resterende andelen.

- Kommunene vil beholde betydelig eierandel i selskapene, og på denne måten ivaretar vi eiernes verdier, og sørger for langsiktig og trygg avkastning, sier HE-styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm gjennom pressemeldingen.

EB-konsernet hadde i 2013 en omsetning på 1,35 milliarder kroner, mot HE-konsernets 203 millioner i samme år.

Til Hadeland kan Sjøstrøm på nåværnde tidspunkt ikke utdype hva "betydelig eierandel" innebærer.

- Jeg kan ikke gå inn på prosenter nå. Slike detaljer må vi komme tilbake til etter at saken er behandlet i kommunestyrene, sier han.

De folkevalgte fra Jevnaker, Gran og Lunner, som sammen altså utgjør eiermajoritet i HE, møtes 9. juni for å si sin mening om en eventuell sammenslåing med energigiganten med hovedsete i Drammen.

Ifølge HE-styret legges det opp til en eierstruktur "som sikrer at kommunene fortsatt vil ha innflytelse på de nye selskapenes videre utvikling".

- Hva betyr dette for navnet «Hadeland energi»?

- Hadeland energi AS består i dagens form, med samme eierfordeling mellom de tre kommunene og Energiselskapet Buskerud. Dette selskapet kommer så til å ha eierandeler i de nye selskapene som opprettes etter fusjonen.

Garanterer for lokale arbeidsplasser

HE-styrelederen er tydelig på at en eventuell fusjon ikke vi fjerne arbeidsplasser fra Jaren, snarere tvert imot.

- Alle ansatte beholder sin jobb og arbeidsplass på Jaren, sier Sjøstrøm.

- Gjelder dette på ubestemt tid, eller for en tidsperiode?

- Disse nye selskapene har behov for den arbeidskraften som dagens ansatte representerer. I framtiden vil arbeidsmengden være minst den samme, og muligens enda større, slik at vi i alle fall kan opprettholde dagens arbeidsplasser på Hadeland.

Tillitsvalgt i og ansatterepresentat i styret, Tron Arne Grini, støtter styrevedtaket fullt ut, og understreker at de ansatte ble informert tidlig i prosessen. Alle ansatte beholder jobbene sine, og selskapene skal fortsette virksomheten på Jaren.

- Vi tror dette er til det beste for både ansatte, kunder og eiere på Hadeland. Vi ser nå fram til å skape mer robuste selskap sammen med EB, med et spennende og utviklingsorientert fagmiljø på Hadeland, uttaler Grini.

"Prosjekt Østafjells"

HE-styret peker i pressemeldingen på at hele energibransjen står overfor store strukturelle og teknologiske endringer.

- Det er økte krav fra kundene om sikker strømforsyning til lavest mulig pris. Strengere og mer kompleks statlig regulering og behov for å investere milliarder i oppgraderinger i strømnettet de neste ti årene, er også en del av dette bildet. Samtidig vil man bli berørt av føringer fra myndigheter og politikere som støtter en reduksjon i antall nettselskap i Norge, heter det.

- Vi har konkludert med at den mest bærekraftige løsningen for våre kunder, ansatte og eiere er å starte de nye selskapene sammen med EB. Vi ser fram til å etablere et nytt markeds- og nettselskap med EB, og sammen kan vi vokse videre i et felles prosjekt – Prosjekt Østafjells, skriver styret i pressemeldingen.

Andre fusjonsmuligheter?

I forrige uke sa administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-kraft seg skuffet over at HE går mot EB og Drammen framfor å bidra til en sterk regional aktør på Ringerike og Hadeland.

- Hvilke andre alternativer har blitt vurdert før dere konkluderte med at EB-løsningen er best?

- Det kan jeg ikke si så mye om, men da EB informerte HE om at Østafjells-prosjektet kom til å bli realisert, og at det var startet en prosess mot Lier Everk AS, la styret fram et forslag til HE-eierne om å utrede en slik mulighet, sier Sjøstrøm.

I forrige uke vedtok kommunestyret i Lier fusjonen med EB.

- Vi er svært fornøyd med avgjørelsen som ble tatt i Lier, og er positive til anbefalingen fra styret i Hadeland energi, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i EB gjennom børsmeldingen sendt ut torsdag formiddag.

- Når startet fusjonsprosessen for alvor?

- Det kan jeg ikke svare eksakt på, men det jeg kan si er at HE alltid har jobbet med framtidsscenarioer og at tenking framover har vært en kontinuerlig prosess, sier Sjøstrøm til Hadeland.

- Rustet for framtiden

- I en slik omstruktureringsprosess er det viktig å sikre de beste mulighetene for kundene på Hadeland for framtiden. Vi ønsker å fortsette å være så effektive og utviklingsorienterte som mulig, sier Olav Stensli, konstituert administrerende direktør i Hadeland energi gjennom pressemeldingen.

Han forsikrer kunder og innbyggere om at selskapene vil fortsette å være en viktig støttespiller og bidragsyter i lokalsamfunnet også i fremtiden.

- Begge selskap vil stå bedre rustet for framtiden når vi nå skaper noe nytt sammen. En omstrukturering vil gi vil gi positive utslag både når det gjelder kostnader og effektivitet, sier Stensli.