Millionøkning til veger: Her skal pengene til trafikksikkerhet brukes i Jevnaker

Skoleveier prioriteres når Jevnaker kommune neste år skal bruke over en million kroner på bedre trafikksikkerhet.